Kerken

Hervormde gemeente te Balk

1580 - 2007 | Gaasterlân-Sleat

Gereformeerde kerk te Balk c.a.

1889 - 2007 | Gaasterlân-Sleat

Protestantse gemeente te Balk

2007 - heden | De Fryske Marren

Protestantse gemeente te Joure

2008 - heden | De Fryske Marren

Hervormde gemeente te Lemmer

1594 - 2020 | De Fryske Marren

Gereformeerde kerk te Lemmer

1892 - 2020 | De Fryske Marren