Kerken

Protestantse gemeente te Terkaple

1600 - heden | De Fryske Marren

Protestantse gemeente te Wijckel

1593 - heden | De Fryske Marren

Gereformeerde kerk te Wijckel

1889 - 1982 | Gaasterlân-Sleat

Gereformeerde kerk te Achlum

1903 - 2009 | Franekeradeel