Over dit project

Op deze website willen we:

(1) de archieven van religieuze instellingen bij elkaar brengen,

(2) de archieven verrijken met gegevens over de religieuze instellingen en de archieven,

(3) de archieven (opnieuw) doorzoekbaar maken.