Archiefstuk van de maand

December 2021

Begraven in de kerk

In 1804 verbood Napoleon in Frankrijk het aloude gebruik om de doden in de kerk en in de bebouwde kom te begraven. Na de inlijving in 1810 bij Frankrijk ging het verbod ook in ons land gelden. In 1813 herstelde Willem I de oude begrafenisrechten. Uiteindelijk werd de inhoud van het Franse decreet uit 1804 tot Nederlandse wetgeving verheven. Per 1 januari 1829 trad het verbod in werking. Elke gemeente met meer dan 1000 inwoners werd verplicht een begraafplaats buiten de bebouwde kom aan te leggen. In het archief van de Hervormde gemeente te Lemmer troffen we dit rondschrijven uit 1826 aan van de grietman van Lemsterland over het verbod de doden in de kerk te begraven.